Dino Hukić

DIno_(4)

Dino Hukić

Muzika i audio-vizuelne vještine

Sviram gitaru i mandolinu.

email: dino.hukic.2013@gmail.com
E-mail: hukic.2013@gmail.com
Kontakt telefon: 0038761-288-123
Datum rođenja: 29.12.1998.
Mjesto stanovanja: Tuzla
Obrazovanje: Internacionalna poslovno-informaciona akademija