kultuRevolucija

U okviru kampanje Budi junak svoje zajednice, organizacija akustikUm je dobila finansijsku podršku za projekat „KultuRevolucija“. Ideja za projekat nastala je u 2017. godini kao odgovor na potrebe mladih na zajedničko kreativno djelovanje i stvaranje.

Cilj „kultuRevolucije“ jeste umrežavanje svih ljudi koji se na neki način bave umjetnošću i kulturom, profesionalaca i amatera kojima je neophodna podrška, prostor i vrijeme za usavršavanje svojih talenata i vještina.

Misija „kultuRevolucije“ je stvaranje boljih uslova za angažman u kulturi i umjetnosti, te obezbjeđivanje adekvatne sredine za izvedbe performansa, koncerata i ostalih kulturnih događaja.

Potražite projekat KultuRevolucija u dijelu APLICATION CORNER i postanite dio online platforme i porodice akustikUm.

Nejla Žunić
MUZIKA

Mak Ibrahimović Redžić
MUZIKA

Maira Isaković
MUZIKA

Dino Hukić
MUZIKA I AUDIO-VIZUELNE VJEŠTINE

Denis Bajrektarević
MUZIKA

Azra Šišić
MUZIKA

Amina Halilčević
MUZIKA

Adin Bešlagić
MUZIKA

Aleksandra Anđelković
GLUMA, PJEVANJE

Lamija Sarić
MUZIKA, PISANJE